yrozenblum

September 10, 2019

ביום רביעי 25.09.19 יתקיים יום העשרה בנושא תקשורת המדע והסברת סיכוני קרינה בבית החולים סורוקה. מטעם האגודה הישראלית להגנה מקרינה. יציגו יעל בראל בן דוד מהקבוצה שלנו ואפרת נתיב רונן מקבוצת המחקר של פרופסור טלי טל.

פירוט של יום העשרה שמתקיים בספטמבר