yrozenblum

September 10, 2019

אילת השתתפה בנובמבר 2018 בכנס של קרן אלכסנדר פון-הומבולט בנושא חופש אקדמי ואחריות כלפי החברה בברלין, גרמניה

חלק מתוך חוברת המסכמת פפורום של קרן אלכסנדר פון הומבולט