מה ניתן ללמוד מההצפה בהפצת הפייק ניוז בעידן הקורונה?

 מוזמנים לקרוא את המאמר הקצר שלנו בגיליון המיוחד של “אקולוגיה וסביבה” בנושא הקורונה. סופילר: גרף הוא גם סיפור שמחכה למספר הנכון.

 http://magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=923