מפחדים ממתמטיקה: הישראלים לא מבינים את נתוני הקורונה

ההיבטים המתמטיים של סיקור הקורונה בחדשות נתקלים ברתיעה ממתמטיקה.
שיתוף פעולה בפקולטה שלנו, בין פרופ”ח עינת הד-מצוינים, דר’ אביב שרון ופרופ”ח אילת ברעם-צברי הוליד מחקר מרתק שבחן מה השפיע על ההבנה שהציבור גילה לגבי מושגים מתמטיים רלוונטיים למגפת קורונה.