מוזמנים לשמוע את ד”ר ענבל אברהם קליין בכנס האגודה הישראלית לתקשורת ה-26 שם היא תדבר על מחקרה
את יודעת שלפעמים המידע שגוי?: ידע ודפוסי שימוש בבינה מלאכותית יוצרת בשלבי אימוצה המוקדמים

רישום לכנס

https://www.eventim4u.co.il/ISCA-CONFERENCE-2024/

INBAL AVRAHAM