שיח ביולוגים: בין הטכניון לכיתה

Jellyfish

יום העיון “שיח ביולוגים” נועד לאפשר למורי הביולוגיה להרחיב את ידיעותיהם, ולהתעדכן בחדשות מחזית המדע והטכנולוגיה מפי חוקרים מובילים בטכניון. כמו כן, יום העיון נועד לחזק את הקשר בין הטכניון לבין מורי הביולוגיה.

תוכניות ימי העיון