Aviv Sharon

February 8, 2018

Invitation to Alan Alda's talk at the Technion

חברים וחברות! לפתוח יומנים ולפנות פגישות מיותרות: ב 21.2 (יום רביעי) בשעה 18:00 אלאן אלדה (השחקן הראשי במ.א.ש, אורח בבית הלבן) מרצה על תקשורת המדע בטכניון!