Aviv Sharon

July 7, 2018

24-25.7.18
כנס הקיץ – מדע אזרחי בבית הספר

שלום לחברי קהילת מדע אזרחי בבית הספר, כנס הקיץ של המרכז למדע אזרחי בבית הספר יתקיים בחיפה בימי שלישי ורביעי, 24-25.7.18.

מה בתכנית?

את היום הראשון נקדיש להתנסות במדע אזרחי (בסדנאות המתקיימות ברחבי חיפה) ובפעילויות ללומדים וכן לשיתוף בניסיון מהשטח (באוניברסיטת חיפה).

היום השני יתקיים כולו באוניברסיטת חיפה ובו נערוך האקתון של פיתוח פעילויות לתלמידים. אתם מוזמנים לחשוב על רעיונות שהייתם רוצים ליישם בבית הספר.

תוכנית עדכנית נמצאת באתר www.tcss.center.
פרטים מדויקים יישלחו לנרשמים לכנס ולסדנאות, כשבוע לפני הכנס.

מחכים לכם בכנס!

צוות מדע אזרחי בבית הספר -TCSS

TCSS Summer Seminar