מפגש פתוח לציבור בנושא “האם צריך לפחד מנתבים אלחוטיים?” – תפיסות הסיכון של הורים ביחס לקרינה בלתי מייננת בבתי הספר

סדר יום

האם צריך לפחד מנתבים אלחוטיים

סיקור בעיתונות

תמונות