Aviv Sharon

July 30, 2018

במטרה לחשוף לקהל הרחב את המחקר המגוון והמרתק שנעשה בישראל, החל מנובמבר 2017 מתפרסם טור באתר Ynet שנכתב על ידי חוקרי “האקדמיה הצעירה הישראלית”. תחת הכותרת “חוקרים פרטיים”, מתפרסם בכל שבוע טור מאת חוקר או חוקרת, בו מוסברים תחום המחקר שלהם והמניע שלהם לעסוק באותו התחום. המדור מופיע בערוץ הלימודים של האתר.

אתם מוזמנים לקרוא את הטור של אילת: “הייתי רוצה שידעו כולם”.

Screenshot of Ayelet's column