גיליון 31 ל״׳קריאת ביניים״

בשעה טובה ומוצלחת יצא לאור גיליון חדש של “קריאת ביניים” ובו מאמרים פרי עטם של יעלה, אילת ומרכז המצויינות המחקרית “מדע אזרחי בבית הספר”.

The new issue of Kri’at Benayim – The National Journal for Science and Technology Teachers in Junior High School is up, featuring articles by Yaela, Ayelet and the TCSS Center.

עטיפת הכריכה של גיליון 31 של קריאת ביניים