בין אקדמיה למקבלי החלטות – יום עיון של האקדמיה הצעירה הישראלית בנושא מדע וממשל

Schedule of the day