הופכות את היוצרות Turning the Tables

Keren and Mishloach manot

בפורים יצאנו מאפלה לאור גדול, ו”הופכות את היוצרות” מנסות לעשות את אותו הדבר עבור שורדות זנות.
בזכות קרן הפכנו שותפים למשלוחי מנות לנשים בהוסטלים ולילדיהן. מוזמנים להשתתף גם:

https://www.yotsrot.org/ for women exiting life in prostitution and sex trafficing

On Purim we came out of darkness into a great light, and “Yotsrot – Turning the Tables” try to do the same for survivors of prostitution.
Thanks to Keren, we have become partners in parcel deliveries for women in hostels and their children. You are also welcome to participate: https://www.yotsrot.org/