מוזמנים לכנס המקוון ה-3 לתוכנה ונתונים 2023 אשר יתקיים ב-26.6.2023

  במסגרת הכנס ישתתפו פרופסור אילת ברעם- צברי והדוקטורנטית שקד דברן-זיוון

לינק להרשמה לכנס

אילת כנס תוכנה ונתונים 2023