ברכות חמות לדוקטורנטית שקד דברן-זיוון על זכיתה במלגת הצטיינות פקולטית לסמסטר אביב תשפ”גShakked1