ברכות לד”ר קרן דליות, ד”ר יעלה גולומביק חוקרת במוזיאון הטבע ע״ש שטיינהרדט באוניברסיטת תל אביב וד”ר יעל
בראל בן דוד מנהלת המעבדה האזרחית במדעטק על פרסום המאמר
Establishing an everyday scientific reasoning scale to learn how non-scientists reason with science
במסגרת עבודתן פיתחו החוקרות סולם חשיבה מדעי יומיומי המאפשר לבחון כיצד אנשים שאינם מדענים מבינים וחושבים על מושגים מדעיים. מטרת הכלי היא להוות כלי מחקר לבחינה של שימוש ויישום של מידע מדעי יומיומי בקרב הציבור. המאמר שפורסם בכתב העת  Public Understanding of Science  כולל שלושה מחקרים המתארים את הפיתוח, התיקוף והשימוש בסולם ההיגיון. הממצאים מצביעים על קשר בין ציוני המשיבים בסולם ההיגיון לבין רמת ההשכלה שלהם ומצביעים על כך ששימוש בתרחישים יומיומיים למסגור מדע, מקל על תהליך הבנת המושגים המדעיים. לתוצאות אלו יש השלכה חשובה על העברת המדע בחברה ושיתוף אוכלוסיות מגוונות עם מדע
Golumbic, Y. N., Dalyot, K., Barel-Ben David, Y., & Keller, M. (2022). Establishing an everyday scientific reasoning scale to learn how non-scientists reason with science. Public Understanding of Science. https://doi.org/10.1177/09636625221098539
dwdwsdwdw AAAAA BBBR