ברכות לפרופ’ אילת ברעם צברי והדוקטורנטית יעל רוזנבלום על זכייתן בפרס המאמר המצטיין בכנס IAMCR.

בכנס שעסק בתקשורת מדע בעידן הפוסט קורונה לקחו חלק פרופ’ אילת ברעם צברי שהשתתפה במושב מליאה והציגה דו”ח בנוגע לתפקידו של החינוך המדעי במהלך משבר בריאותי ( Reconsidering the role of science education in a public health crisis) והדוקטורנטית יעל רוזנבלום מקבוצת תקשורת המדע שהציגה את מחקרן שעוסק בקשר בין אוריינות מדעית והנמקה מונעת לקבלת החלטות במהלך מגפת הקורונה. על מאמר זה זה זכו אילת ויעל בפרס המאמר המצטיין בכנס.

IAMCRYA IAMCRWORS IAMCRAY