:ברכות לדוקטורנטית שקד דברן ולפרופ’ אילת ברעם צברי על פרסום הדו”ח
תופעות “הפוסט-אמת”: הגדרות, השלכות ופתרונות חינוכיים
.בהוצאת מוסד נאמן

לדו”ח