ברכות לד”ר קרן דליות והדוקטורנטית יעל רוזנבלום, על פרסום פרק בספר “The Pandemic of Argumentation” בהוצאת Springer
הפרק, Justification of decision-making in response to COVID-19 socio-scientific dilemmas, מציג את מחקר שבחן קבלת ההחלטות ואופן הצדקתם בדילמות סוציו-מדעיות בשלבים הראשונים של מגיפת הקורונה בישראל. ממצאי המחקר מצביעים על כך שא.נשים נוטים לרוב להשתמש בטיעונים שסווגו כ”טיעונים מדעיים”, אך לא נמצא קשר בין מאפיינים דמוגרפיים, ידע מדעי וקבלת החלטות. עם זאת, החוקרות מראות קשר חיובי בין תפיסת השליטה של האנשים במצב לבין התנהגות התואמת את הנחיות הריחוק החברתי.
Dalyot, K., Rozenblum, Y., & Baram-Tsabari, A. (2022). Justification of Decision-Making in Response to COVID-19 Socio-Scientific Dilemmas. In S. Oswald, M. Lewiński, S. Greco, & S. Villata (Eds.), The Pandemic of Argumentation (pp. 247–268). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-91017-4_13