ברכות לד”ר ליאה טרגין-זלר, לדוקטורנטית יעל רוזנבלום ולפרופ’ אילת ברעם צברי על פרסום המאמר
““We think this way as a society!”: Community-level science literacy among ultra-Orthodox Jews ” בכתב העת
Public Understanding of Science

למאמר

WEWEWE