ברכות לד״ר קרן דליות שהשתתפה בכנס של COST – ארגון שיתוף פעולה אקדמי אירופאי העוסק בניתוח טיעונים ומדיניות ציבורית באיטליה. ד״ר דליות הציגה את המחקר: Does having kids trump science? The role of science knowledge vs. individual’s interests in COVID-19 related dilemmas מהדוקטורט של יעל רוזנבלום בהנחייתה של פרופ׳ אילת ברעם צברי מקבוצת תקשורת המדע. ממצאי המחקר מצביעים על כך שאינטרסים אישיים, כמו הורות, ממלאים תפקיד משמעותי בתהליך קבלת ההחלטות של הציבור בדילמות מדעיות- חברתיות יותר מידע או רקע מדעי.

COSTDALYOT